Име на проекта: Interregional Tourism through Cultures (ITC)
Финансов източник: „Interreg – IPA CBC“ Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia Program
Водещ партньор: International Initiatives for Cooperation – Bulgaria
Партньор от Македония: Minority Leaders for Society – Macedonia
Бюджет: € 57,940.96

Проектът предвижда проучване на потенциала на двата целеви региона за развитие на алтернативен туризъм и за идентифициране на природните и културните обекти, услуги и традиции, които могат да подпомогнат туристическият потенциал на регионите.
Ще бъдат проведени 3 обучения за представители на целевите групи:

Два туристически панаира ще се организират съответно в Благоевград (БГ) и в Щип (МК). Ще бъде създадено Ръководство по Алтернативен Туризъм в целевите региони, както и ще бъде създаден уеб сайт, където да се идентифицират природни и културни наследства, които да бъдат отбелязани върху електронна карта. Ще се проведе заключителна конференция в Щип (МК), на която ще бъдат представени резултатите от проекта и ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в региона.

Очаквани резултати:

  • Идентифициране на поне 40 природни и културни обекти и поне 40 алтернативни услуги в двата целеви региона;
  • Проучвания за потенциалът на целевите региони да развият алтернативен туризъм;
  • 60 представители на целевите групи информирани и обучени да съхраняват и управляват природните и културни наследства, както и да създадат устойчив бизнес;
  • 2 културни панаира, събиращи повече от 60 ключови заинтересовани страни, ще бъдат организирани в Благоевград и Щип;
  • Създаване на Ръководство за Алтернативен Туризъм;
  • Създаване на уеб сайт;
  • Провеждане на заключителна конференция, която да събере повече от 50 представители на целевите групи и заинтересовани страни в сферата на туризма, която ще се проведе в Щип. (МК)

Целева група:

  • Хора, семейства и бизнеси, които предлагат специфични туристически услуги;
  • Био – производители и био – ферми;
  • Читалища, културни, информационни и туристически центрове.