Представители на двете организации, работещи по изпълнението на проекта се събраха в град Разлог, България на заключителна среща по проекта. Дните, в които се проведе срещата бяха 16 и 17 януари 2018 година.Партньорите обсъдиха изпълнените дейности, трудностите, които са срещнали по време на изпълнението им и обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество с цел надграждане на постигнатите резултати.

Партньорските организации по проекта проведоха и няколко неформални срещи след края на периода на проекта. Разработиха туристически пакети, които да предложат на информационни центрове и тур оператори от България и Северна Македония. Целта е туристическите пакети да повишат интереса на туристите към алтернативния туризъм и към описаните на интернет страницата на проекта обекти в конкретния трансграничен регион.