Второто обучение предостави на участниците информация и инструменти как да управляват своите природни и културни ресурси, което ще доведе до по-добри условия за развитие на алтернативни форми на туризъм и съответно ще подобри качеството на техния живот.  Обучение се проведе в община Щип, Македония. В обучението се включиха  20 души  (10 от България и 10 от Македония) и продължи 5 дни.