Целта на панаира беше да събере на едно място всички ключови участници и заинтересовани страни в областта на туризма в целевия регион. По време на събитието бяха представени идентифицираните от изследователите  обекти и услуги за природно и културно наследство, бяха представени местни продукти и бяха показани специфични традиции и обичаи. Панаирът беше придружен от  културни събития, представящи етническото и културно разнообразие и идентичност на целевите райони. Панаирът събра около  60 души, от които 20 представители от Македония. Панаирът се проведе за 3 дни от 29 септември до 1 октомври 2017 г. в Благоевград и привлече  вниманието на различни заинтересовани страни.