Целта на панаира беше да събере на едно място всички ключови участници и заинтересовани страни в областта на туризма в целевия регион. По време на събитието бяха представени обекти за естествено и културно наследство и услуги, местни продукти бяха изложени и бяха показани специфични традиции и обичаи. Панаирът беше придружен и от културни събития, представящи етническото и културно разнообразие и идентичност на целевите райони. Панаирът събра най-малко 60 души, от които 20 представители от България. Панаирът  се проведе в рамките на 3 дни от 13 до 15 октомври 2017 г. в град Щип, Македония.