Еднодневната конференция се проведе в община Виница, Македония на 15 януари 2018 г. и събра представители на неправителствени организации, малки и средни предприятия, общински администрации, туристически информационни и културни центрове, представители на целевите групи и медии. Тема на конференцията беше „Туристическият потенциал на трансграничния регион: бъдещите идеи за развитие“. Събитието събра повече от 50 участника, от които 20 представители от България.