Аеродромот е оддалечен 4 км северо­западно од градот Штип. Наменет е за воздухопловно-спортски активности. Писrата се наоѓа на 309 мнв. со правец на протегање од 144°-324°. ПСП е со следниве димензии: 1000х100м. Писrата е тревната и не е опремена со светлосна сигнализација за ноќни услови. Покрај писrата се наоѓа хангар и платформа на која можат да се смесrат повеќе воздухоплови. На овој аеродром можат да оперираат воздухоплови со максимална тежина до 5700кг. На аеродромот се користи само гориво од типот АБ 100/130. Радиофрекфенцијата за сите спортски аеродроми е 123.50МХз. Координатите на средината од писrата: Н 41 ° 45′ 33.3″ – Е 22° 08′ 52.5″. Истовремено доколку имте желба за тоа ви се нуди можноста и за запознавање со тајните на летањето во летачката школа на аеро клубот која врши обука на пилоти на авион, пилоти на едрилица, како и обука на падобранци, моделари и параглајдерисrи преку целата година. Исто така, се нуди можност и за фрлање на летоци и рекламни материјали во било кој град во државата.

Адреса

Нашата адреса:

Stip,MK

GPS:

41.7465727304, 22.1998948033

Телефон:

-

Email:

-

Веб:

-