Целта на обучението бе да се обучат участниците как да се възползват от наличните природни и културни ресурси и как да развиват собствен устойчив бизнес.Семейният бизнес и самонаемането са основните възможности за заетост в целевите райони, тъй като се състоят от малки  населени места, повечето от които се намират в отдалечени райони. Обучението се проведе в село Бачево, община Разлог като в него взеха участие 20 души (10 от България и 10 от Македония) и продължи 5 дни.