Лесновският купол и кратера на върха са разположени в западната част на планината Осогово, между Пробищип и село Злетово. Той е сред най-добре запазените вулканични кратери с вкаменелост (не само в Република Македония), но и на Балканския полуостров. Повърхността на цялата конструкция е 12 км2 и диаметърът е около 4 км. Лесново куппа има стръмни страни и над релефа се издига с 400 м. Особено ясно е от южната и югозападната страна. От източната страна се изсича стръмно с долината Злетовска река, а от запад с долината на Добревска река. Кралят на върха на купола има диаметър от 1,5 км и дълбочина в централната част от 150-200 м. Около центъра на кратера на кратера има 7-8 насипни хълма, т.е. вулканични вратове (удари). От тях най-впечатляващ е северният хълм Илийн Кръст (1127 м), който вероятно е бил главният вулканичен център, където избухва най-голямо количество лава и вулканичен материал. От южната и източната страна се намират още три различни хълма: Света Троица (1012 м), Нушева чука или Горно Бърдо (1025 м) и Рийд Лийнс (1048 м). През средната част на кратера, в посока североизток-югозапад, тече малката Лесновска река, която пресича западната рамка на кратера. В пресечната точка долината на тази река е много интересна, стръмна и има няколко дупки (пещери) отстрани. Кухините и дупките в скалите в по-голямата си част не са естествени, а са направени от човека, който извади висококачествения, солиден вулканичен камък, от който направи камъни от камъни. Всъщност в продължение на векове село Лесново е било известно с производството на много качествени и взискателни мелнични камъни.

Адрес

Нашият адрес:

пробищип македония

GPS:

41.9589146, 22.166867000000025

Телефон:

-

Имейл:

-

Интернет страница:

-