Третичната вулканична дейност създава големи количества рудни ресурси в минното дело Кратово-Злетово. Близо до селото има богати находища от оловно-цинкова руда, минерали от сирит, кварцит, барит и пирит, съдържащи предимно олово и цинк, както и малки количества сребро. Експлоатацията на румънското богатство е била силна в римско време. Така например, основната рудна вена в мина Добрев и днес е обявена за „римска яма“. С миграцията на славяните тази дейност е умряла. След завладяването на тези земи от император Стефан Душан, минното дело в този район беше съживено. Особено високо развитие последвало след появата на саситите. Те били топ европейски миньори, които са възстановили старите римски мини и открили нови ями и минерали, а Злетово и околностите му станали известни с производството на големи количества олово, сребро, мед и желязо.

Адрес

Нашият адрес:

злетово, македония

GPS:

41.9871549147, 22.2349177113

Телефон:

-

Имейл:

-

Интернет страница:

-