Лесновската куппа и кратерот на врвот се наоѓаат во западниот дел на Осоговските планини, помеѓу Пробиштип и селото Злетово. Таа е меѓу најдобро зачуваните фосилни (изгаснати) вулкански кратери не само во Република Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. Површината на целата структура е 12 км квадратни. И дијаметарот е околу 4 км. Лесновската Куппа има стрмни страни и над околниот релјеф се крева за 400 м. Особено се приметува од јужната и југозападната страна. Од источната страна е стрмно  и се сече со долината Злетовска Река, а од запад со долината на Добревска Река. Кратерот на врвот на куполата има дијаметар од 1,5 км и длабочина во централниот дел од 150-200 м. Околу центарот на крутарскиот прстен има 7-8 ридски ридови, односно вулкански врат (удари). Од нив, најимпресивен е северниот рид Илјин Крст (1127 м), кој веројатно е главен вулкански центар, каде што избувна најголема количина на лава и вулкански материјал. На јужната и источната страна има уште три различни ридови: Св. Троица (1012 м), Нушева Чука или Горно Брдо (1025 м) и Линии за возење (1048 м). Преку средниот дел од кратерот, во правец на северо-исток-југозапад, тече малата Лесновска река, која сече преку западната рамка на кратерот. На пресекот, долината на оваа река е многу интересна, стрмни и со голем број дупки (пештери) на страните. Кавитетите и дупките во карпите во најголем дел не се природни, туку направени од човекот кој го извадил високо квалитетниот, цврст вулкански камен од кој направил камења од камен. Всушност, со векови селото Лесново било познато по производството на многу квалитетни и барани камени плочи.

Адреса

Нашата адреса:

Lesnovo krater, Probistip,MK

GPS:

42.0138958053, 22.2298780829

Телефон:

-

Email:

-

Веб:

-