Се наоѓа на надморска висина од 766 м, северозападно од селото Пантелеј. Во овој манастирски комплекс се наоѓа најстарата и црквата “Св. Богородица “- мала еднокорабна црква со нартекс посветен на Пресвета Богородица, изградена во 1872 година врз основа на стара црква од 14 век, а исто така има и црква и манастир” Св. Пантелеинон “- триаголна црква од типот на ренесансата посветена на Свети Пантелејмон, изградена во 1885 година. Фреските и дел од иконите ги прави познатиот сликар Димитар Папрадишки, од кои 44 се под заштита, а има и згради – домови и економски објекти. Мала еднокатна црква Св. Богородица била изградена за време на Игумен Хаџи Харалампија. Насликана е од Захари Димитриев Самоковци во 1872 година.

Адреса

Нашата адреса:

41.968611, 22.309639

GPS:

41.9683763, 22.3097474

Телефон:

-

Email:

-

Веб:

-