Местото е боагто со природни извори. Познатите природни извори кои од локалното население се третираат како лековити се “Трештена вода” која извира од карпата во местото наречено Трештеник. Пото “Црна вода” и исто така споменатата вода во манастирот Св. Пантелејмон. Пантелеј има своја вековна традиција која делумно се држи до денес. Најпознатиот празник што се слави е Св. Пантелејмон на 9 Август а “селската слава” е на Илинден.

Адреса

Нашата адреса:

41.966973, 22.311269

GPS:

41.9655408, 22.3134375

Телефон:

-

Email:

-

Веб:

-